Zobraziť filtre

Zdravie a pohyb


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 3

Do vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb patrí telesná a športová výchova. Žiaci získavajú poznatky o vplyve športu na zdravie, osvojujú si kultivovaný pohybový prejav s dôrazom na správne držanie tela, prostredníctvom telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti, osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných pohybových zručností a vybraných športov.