Zobraziť filtre

Dejové postupnosti


Dieťa má za úlohu zoradiť obrázky tak, ako idú za sebou a rozprávať, čo sa na obrázkoch deje. Rozprávanie príbehu rozvíja plynulosť reči a slovnú zásobu.