Zobraziť filtre

Globálne čítanie


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 5

Ku každému slovu je jedna kartička s obrázkom a slovom, jedna kartička len s obrázkom a jedna kartička len so slovom. Kartičky sú určené k priraďovaniu slov k obrázkom a k nácviku globálneho čítania. Kartička s obrázkom a slovom môže poslúžiť ako vzor k priraďovaniu.