Zobraziť filtre

Človek a spoločnosť


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 18

Žiaci sa vrámci oblasti človek a spoločnosť zoznamujú so svojim krajom, obcou až nakoniec celým Slovenskom. Učia sa orientovať v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Ďalej začínajú pracovať s mapou (ukazujú pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné) a taktiež sa učia o historických udalostiach a povestiach. Učia sa identifikovať, čo vytvoril človek a čo príroda a spoznávajú vzťahy a väzby spoločenského a prírodného charakteru vo svojom okolí.