Zobraziť filtre

Anglický jazyk


Produkty na nákup , Počet výsledkov : 48

V dnešnej dobe je už znalosť druhého jazyka a obzvlášť angličtiny takmer samozrejmosťou. Angličtina sa dnes učí už v materských školách, čo je pre deti nesmiernou výhodou. Deti v nižšom veku sú vďaka plastickosti mozgu schopné naučiť sa ďalší cudzí jazyk podstatne jednoduchšie než staršie deti alebo dospelí. Tento fakt je potrebné využiť a od toho tu sú naše kartičky, ktoré sme transformovali do anglickej podoby. Súbor obsahuje rôzne cvičenia, od tých najjednoduchších pre rozvoj slovnej zásoby, čísiel a farieb, až po tie zložitejšie, kde je už potrebné trochu viac popremýšľať. Vďaka tomu, že sú slová doplnené o obrázky si deti vytvoria lepšiu predstavu o danom pojme. Učenie druhého jazyka pomáha k rozvoju celkový jazykových a komunikačných schopností, čo sa premietne aj do oblasti slovenského jazyka. Súbor podporuje tiež pamäť a myslenie.